Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR jsou spoluautory nové studie potvrzující pozitivní vliv kojení na přirozený vývoj kognitivních funkcí u dětí

Publikováno 11. 07. 2022

Existují důkazy o tom, že až na vzácné výjimky je mateřské mléko tím nejlepším zdrojem potravy novorozenců. Mezi odborníky však dosud není shoda o tom, jak dlouhá doba kojení je optimální. Dlouhodobá studie českých a slovenských vědců potvrdila pozitivní vliv kojení na přirozený vývoj kognitivních funkcí u dětí. Na studii se podíleli vědci z ÚEM AV ČR (MUDr. Radim Šrám, DrSc. a MUDr. Anna Pastorková, CSc.) ve spolupráci s kolegy ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Nemocnice České Budějovice a Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích

Kognitivní funkce (též poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejichž centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a schopnost pochopení informací. 

Význam kojení na kognitivní funkce u dětí byl sledován na skupinách novorozenců z okresů Karviná a České Budějovice, které se významně liší mírou znečištění ovzduší. Právě to může mít za následek zpomalený vývoj kognitivních funkcí a rozvoj chronických respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. 

Do studie bylo zapojeno celkem 147 dětí (80 z Českých Budějovic, 67 z Karviné) narozených v letech 2013 a 2014. Kognitivní funkce byly hodnoceny v 5 letech použitím Bender-Gestaltova testu (BG) a Ravenova testu (RCPM). Ravenovy barevné progresivní matice (RCPM) jsou screeningový nonverbální inteligenční test, ve světě široce užívaný pro testování dětí ve věku 5 - 11 let. Testuje se pochopení komplexnosti vzorů a schopnost ukládat a vybavovat si informace. Kresebný Bender-Gestaltův test (BG) je metoda vývojové diagnostiky percepčně-motorických funkcí a neurologických poškození. Testuje se schopnost reprodukce (kresby) prezentovaných geometrických obrazců. 

Z mateřských dotazníků vědci zjišťovali informace o kojení a vývoji dětí. Bylo zjištěno, že kojení delší 6 měsíců pozitivně ovlivnilo výsledky BG testu i RCPM testu. Lze předpokládat, že kojení delší 6 měsíců se příznivě projeví zejména na vývoji kognitivních funkcí u dětí žijících v oblastech s vysokou mírou znečištění ovzduší. Z výsledků dále vyplynulo, že kvalita vývoje kognitivních funkcí byla ovlivněna také úrovní vzdělání matek: vyšší úroveň RCPM testu byla získána u dětí matek s vysokoškolským vzděláním. 

Výsledky prokazují, že kojení trvající 6 a více měsíců příznivě ovlivňuje psychický vývoj dětí.

 

Více informací zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230