Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Cena za nejlepší disertační práci Fakulty přírodních věd a medicíny Univerzity ve Fribourgu pro rok 2020.

Ing. Hana Barošová, Ph.D. získala cenu za nejlepší disertační práci Fakulty přírodních věd a medicíny  Univerzity ve Fribourgu (Švýcarsko).

Rádi bychom Vás informovali o mimořádném úspěchu Ing. Hany Barošové, Ph.D. z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky ÚEM AV ČR, která získala v rámci svého Ph.D. studia na Fakultě přírodních věd a medicíny Univerzity ve Fribourgu cenu za nejlepší disertační práci roku 2020.

Cílem její práce s názvem „3D human co-cultures for predicting nanomaterial possible adverse effects on human health with a focus on multi-walled carbon nanotubes“ bylo vyvinout testovací strategii (in vitro), zahrnující spolehlivé a citlivé modely lidských alveolárních buněčných kultur a expoziční scénář pro opakované dlouhodobé expozice nanomateriálů při nízkých dávkách (se zvláštním zřetelem na uhlíkové nanotrubice) v rozhraní vzduch / kapalina (ALI).

Paní doktorce tímto srdečně gratulujeme a přejeme mnoho osobních i profesních úspěchů.

Abstrakt ke stažení zde

profile-foto

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230