Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Čestná medaile AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. byl oceněn Čestnou medailí AV ČR „De scientia et humanitate optime meritis“ za zásluhy o českou vědu.

Ocenění udělil: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., předseda AV ČR

Rok udělení ocenění: 2015

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230