Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Prof. Josef Syka byl oceněn zlatou medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Zlatá pamětní medaile ČLK JEP

Pamětní medaile ČLS JEP se udělují osobnostem, které se významně zasloužily o českou medicínu a/nebo svou prací v ČLS JEP přispěly k naplňování jejích cílů.
 
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. je významným českým fyziologem a neurofyziologem, je autorem řady odborných publikací v oblasti neurověd, zejména neurofyziologie sluchu. V rámci své vědecké kariéry se podílel na vývoji kochleárních implantátů v ČR. Jak uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Zasloužil se i o rozvoj technických věd na ČVUT a podobně, čili velmi mnoho toho udělal pro Českou lékařskou společnost a tam mimo jiné zejména tím, že založil Českou společnost pro neurovědy“. Je taktéž zakladatelem Týdne mozku - festivalu nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který každoročně pořádá Akademie věd ČR. Festival je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week, jejíž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Více informací o výzkumu prof. Syky se dočtete v časopise A - Věda a výzku AV ČR: http://pdf.avcr.cz/A/2020-01/...
 
Srdečně Vám, pane profesore, blahopřejeme a přejeme Vám hlavně hodně zdraví a mnoho dalších osobních i profesních úspěchů.
 
Fotografie: ČLS JEP
 

Fotografie z předání ocenění

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230