Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Uznávaný genetik a epidemiolog Radim Šrám byl oceněn stříbrnou medailí hl. m. Prahy
Pražský primátor Zdeněk Hřib tento týden ocenil  stříbrnou medailí hl. m. Prahy genetika a epidemiologa MUDr. Radima Šráma, DrSc., za jeho celoživotní práci v oblasti výzkumu vlivu znečištění ovzduší na zdravotní stav populace. Slavnostní předání proběhlo za přísných epidemiologických opatření v Brožíkově síni Staroměstské radnice.
 
Rozhodnutí vyznamenat dr. Šráma vzešlo z popudu předsedy Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas, Ing. Miloše Růžičky: „Práci pana doktora Šráma s úctou sleduji řadu let: mimořádně důležité jsou jeho studie o vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, na vývoj plodu v těle matky i na další vývoj dětí jednoznačně potvrzují zhoršování zdravotního stavu pražské populace. Je to neblahý trend, který ostatně dokládají také medicínské statistiky.“
 
Za ÚEM AV ČR tímto dr. Šrámovi srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v jeho vědecké kariéře.
 
Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Předání stříbrné medaile hl. m. Prahy

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230