Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D., z Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR, byla nominována na Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci

Toto prestižní ocenění uděluje společnost Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Cílem ocenění je motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě, stejně tak vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená.

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Ocenění za překonání překážek
  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce

Vítěze jednotlivých kategorií vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV ČR.

Bližší informace zde.

367-0905113180-x

 

Mgr. Soňa Vodenková, Ph.D. se ve své práci zabývá výzkumem molekulárních biomarkerů, souvisejících s poškozením a opravou DNA (jejich rolí v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů).

Nestabilita genomu, která vzniká v důsledku kombinovaného účinku poškození DNA a chyb způsobených opravným systémem DNA, představuje jednu z předních sil, která řídí vznik a rozvoj nádorového onemocnění.

Cílem výzkumu bylo najít nové potenciální biomarkery a potvrdit platnost již existujících biomarkerů, souvisejících s poškozením DNA a její opravou. Ty mohou souviset s náchylností ke vzniku nádorových onemocnění a klinickým výsledkem pacienta. Mimoto byl zkoumán biologický základ dalších biomarkerů a jejich vzájemné vztahy. Disertační práce byla podložena 12 články, které byly publikovány v mezinárodních, recenzovaných časopisech s impact factorem.

  

sonavodenkova

 

Zdroj obrázků:
https://www.studenta.cz/poweredbyexperts/delat-vedu-ma-smysl-dalsi-rocnik-ceny-wernera-von-siemense-j/r~0278eb8c624d11e899570cc47ab5f122/
https://www.cenasiemens.cz/o-cene-wernera-von-siemense

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230