Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., z Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky ÚEM AV ČR, získala Cenu Lva Wintera v oblasti BOZP

Toto mimořádné ocenění, pojmenované po prvním československém ministrovi práce a sociálních věcí, uděluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

V rámci 1. ročníku soutěže byly odbornou komisí vybrány 3 nejlepší absolventské práce, mezi nimi i disertační práce naší mladé kolegyně Táni Závodné, která se zabývá hodnocením potenciálních toxických účinků nanomateriálů, specifiky jejich testování a problematikou managementu jejich bezpečnosti.

Součástí ocenění je odborná stáž v rámci VÚBP, vedená odborníky z oboru BOZP, nanotechnologií, ergonomie, managementu rizik a mnoha dalších.

Slavnostní předání proběhlo za přísných epidemiologických opatření dne 14. 12. 2020 v budově VÚBP, za účasti ředitele ústavu PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., DBA a vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce MPSV Mgr. Bc. Lucie Kyselové.

Všem autorům vítězných prací srdečně blahopřejeme.

Oficiální tisková zpráva zde.

img-20201214-143120-539  

Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D.

Cílem její práce s názvem Management bezpečnosti nanočástic s ohledem na bezpečnost práce bylo navrhnout strategii managementu rizik nanomateriálů, která by usnadnila zejména malým a středním podnikům implementaci adekvátních opatření pro zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců. 

Abstrakt ke stažení zde .

Cena Lva Wintera

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230