Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Výzkumný projekt MUDr. Pavla Vodičky, CSc. a jeho týmu byl nominován na Cenu ministra zdravotnictví ČR.
Rádi bychom Vás informovali o mimořádném úspěchu našich vědců z Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR, jejichž projekt s názvem "Vnímání chuti, oxidativní poškození a mikroprostředí střeva v kolorektální karcinogeneze: důsledky na riziko nemoci, jeho prognózu a prevenci" byl nominován na „Cenu ministra“ za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020.
 
Celkem bylo navrženo 19 nejlepších projektů z 9 odborných panelů.
 
Koncem minulého týdne proběhla v sídle Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV ČR) oficiální prezentace těchto projektů při společném zasedání Vědecké rady a Předsednictva AZV ČR. Ústav experimentální medicíny AV ČR zastupoval iniciátor projektu a hlavní řešitel MUDr. Pavel Vodička, CSc.
 
AZV ČR je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
 
Výše uvedené orgány AZV ČR na základě společného hlasování vyberou projekty, které navrhnou panu ministrovi pro udělení hlavního ocenění - „Ceny ministra“, popř. „Čestného uznání“.
 
Slavnostní předání ocenění proběhne v prosinci 2020.
 
Již samotná nominace na takto významnou cenu je obrovským úspěchem našich vědců, kterým tímto srdečně blahopřejeme a děkujeme jim za jejich práci. Současně jim přejeme, aby jejich 5leté vědecké úsilí bylo oceněno i cenou nejvyšší – „Cenou ministra“.
 
Držme jim palce!
 
Zdroj obrázku: http://www.azvcr.cz

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230