Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pavel Vodička je spoluautorem nové observační studie sledující vliv tzv. „glykemických rysů“ na rozvoj kolorektálního karcinomu

Publikováno 31. 03. 2022

Nedávno zveřejněná mezinárodní studie konsorcia GECCO "Associations Between Glycemic Traits and Colorectal Cancer: A Mendelian Randomization Analysis", jejíž spoluautorem je MUDr. Pavel Vodička, CSc. z Odd. molekulární biologie nádorů, sleduje vliv tzv. „glykemických rysů“ na rozvoj kolorektálního karcinomu (CRC). Jedná se o významné rizikové faktory jako hyperinzulinémie, hyperglykémie a diabetes 2. typu.

V rámci nové observační studie hledali vědci příčinnou souvislost výše uvedených rizikových faktorů pro rozvoj CRC. Použili metodu tzv. Mendelovské randomizace, využívající funkční genetické varianty jako nástroj k prokázání kauzality rizikových faktorů. Její základní princip byl navržen před desetiletími, nicméně svůj boom zažívá až v posledním desetiletí. Tato metoda umožňuje vědcům rozhodnout, zda daný vztah mezi rizikovým faktorem a onemocněním je kauzální (tzn. příčinný), nebo zda se jedná pouze o asociaci (tzn. spíše nepodložený náhodný jev). Výsledky studie potvrdily kauzální vliv hyperinzulinémie (tzn. vyššího inzulinu nalačno), ale nikoliv hyperglykemie nebo diabetu 2. typu, na zvýšené riziko CRC. To naznačuje, že farmakologické intervence nebo intervence v oblasti životního stylu, které snižují hladinu cirkulujícího inzulinu, mohou být prospěšné v prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Kompletní studii najdete zde.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230