Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na obhajobu disertace RNDr. Lenky Maletínské, CSc. (ÚOCHB AV ČR)

Publikováno 04. 01. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali na obhajobu disertace RNDr. Lenky Maletínské, CSc. (ÚOCHB AV ČR), která se koná v úterý 10. ledna 2023 od 13:00 hodin v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR

Na základě úspěšné obhajoby podá předseda komise návrh na udělení vědeckého titulu „doktor věd" (lat. doctor scientiarum - DSc.) akademickému Grémiu. O udělení titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR. 

Vědecký titul DSc. byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 18. 12. 2002 a „vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost“. 

Více informací najdete na webu AV ČR: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecky-titul-dsc./ 

Rádi bychom tímto popřáli dr. Maletínské hodně štěstí a úspěchů v rámci její obhajoby. Případné udělení tohoto významného vědeckého titulu bude zaslouženou odměnou za její dlouholetou a mimořádnou vědeckou práci v oblasti biochemie a patobiochemie.

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Název teze:

  • Lipidized Prolactin-Releasing Peptide as a New Potential Tool to Treat Obesity and Neurodegeneration: Preclinical Studies in Rodent Models 

Oponenti:

  • Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. / Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
  • Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., FCMA / BIOCEV, 1. Lékařská fakulta UK v Praze
  • Prof. MUDr. Libor Vítek, PhD., MBA / 1. Lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Ke stažení -  Teze disertační práce

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230