Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online seminář ÚEM AV ČR - Role of telomeres in solid cancers

Publikováno 04. 05. 2021

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrteční online seminář ÚEM AV ČR, který bude věnován tématu „Role of telomeres in solid cancers“.

Mgr. Kristýna Tomášová / Oddělení molekulární biologie nádorů.

Anotace: 
Telomery jsou koncové části eukaryotických chromosomů. U člověka jsou telomery tvořeny opakujícími se úseky krátkých hexanukleotidových sekvencí, na které se váží specifické proteiny (tzv. Shelterin proteiny), chránící telomery před degradačními a reparačními enzymy. Genomová nestabilita, způsobena vlivem dysfunkčních telomer, představuje pro člověka významné riziko pro vznik nádorového onemocnění. Systém regulace telomer u nádorových buněk zabraňuje kritickému zkracování telomer, čímž je zajištěn neomezený replikační potenciál nádorových buněk.

 

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230