Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na online semináře ÚEM AV ČR

Publikováno 05. 01. 2022

S příchodem začátku nového roku bychom Vás rádi pozvali na pokračování ústavních seminářů ÚEM AV ČR, které se uskuteční každý první čtvrtek v měsíci. Již tento týden (tj. 6. 1. 2022 od 14:00 hod.) Vám nově nabídneme 2 semináře:
 
Úloha mikrodomén plazmatické membrány v homeostázi lipidů
Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D. / Oddělení funkčního uspořádání biomembrán
 
  • Sfingolipidy jsou nezbytné stavební jednotky membrán eukaryotických buněk a důležité signální molekuly. Jejich množství je striktně regulováno v závislosti na vlastnostech prostředí a fyziologickém stavu buňky. Dosavadní poznatky naznačují, že senzorem množství sfingolipidův plazmatické membráně kvasinky  Saccharomyces cerevisiae je protein Nce102, který je primárněnahromaděnýve specifickýchmembránových doménách a svoji lokalizaci mění v závislosti na množství sfingolipidů v buňce. Nedávno jsme objevili, že tato změna je lokální, tedy že nastává v oblastech se zvýšenou poptávkou po sfingolipidech, jako jenapříklad membrána rostoucího pupenu. Dále, že inhibice biosyntézy sfingolipidů indukuje navýšení množství proteinu Nce102 a naopak nadbytečné množství prekurzorů sfingolipidů způsobí internalizaci tohoto proteinu.Tyto výsledky naznačují, že celkové množství Nce102 v plazmatické membráně odpovídá aktuální potřebě syntézy sfingolipidů a jeho lokálně homogenní distribuce vyznačuje konkrétní místa zvýšené poptávky. Ukázali jsme také, že se Nce102 chová analogicky v běžném lidském patogenu Candida albicans, což naznačuje zachování principu lokální kontroly množství sfingolipidů napříč druhy.
 
Zpracování dat pomocí sekvenace nové generace - základní principy
MUDr. Josef Horák / Oddělení molekulární biologie nádorů
 
  • Sekvenování nové generace (zkr. NGS - Next Generation of Sequencing) je skupina vysoce výkonných metod využívajících koncept paralelního sekvenování. NGS produkuje velké množství dat, která je třeba zpracovat specifickými postupy. V rámci projektu mezinárodní mobility ÚEM AV ČR jsem absolvoval stáž v Katalánském onkologickém ústavu v Barceloně s cílem naučit se zpracovávat data generované metodami NGS. V rámci přednášky, která je součástí návratové fáze projektu, vám stručně představím základní principy zpracování NGS dat vč. příkladů.
Seminář je součástí projektu Mezinárodní mobility zaměstnanců ÚEM AV ČR a předkládá získané znalosti a dovednosti v rámci odborné stáže v Katalánském onkologickém institutu v Barceloně.
 
Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálním opatřením budou semináře přenášeny online prostřednictvím aplikace MS Teams.
 
 
Všichni jste srdečně zváni. 
 

Pozvánka ke stažení

 

Těšíme se na Vaši účast!

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230