Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - Identifikace nových kandidátních biomarkerů v prekancerózních stádiích kolorektálního karcinomu

Publikováno 01. 06. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu "Identifikace nových kandidátních biomarkerů v prekancerózních stádiích kolorektálního karcinomu".

Těšíme se na Vaši účast.

 

2. června 2022  / 14:00 / Bordó seminární místnost
 
Přednáší:
Ing. Anna Šišková / Oddělení molekulární biologie nádorů
 
Anotace: 

Výrůstek střevního epitelu, tzv. kolorektální adenom, bývá předchůdcem kolorektálního karcinomu, třetího nejčastějšího nádorového onemocnění na světě. Jelikož molekulární mechanismy, které stojí za časnou transformací adenomu v karcinom, nejsou dobře známy, zaměřili jsme se na identifikaci nových kandidátních genů pomocí sekvenování celého transkriptomu na větším počtu vzorků adenomů a jejich přilehlé kontrolní tkáně. Analýza odhalila více než 2 000 rozdílně exprimovaných genů mezi adenomem a přilehlou tkání. Funkční důsledky genového signatury byly testovány pomocí proliferačního testu, imunohistochemie a in vivo metody v chorioallantoické membráně (CAM).

 
 

Pozvánka ke stažení

 

Příští seminář se uskuteční po letních prázdninách, tzn. ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230