Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR

Publikováno 02. 05. 2023

Nenechte si ujít čtvrteční seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat dvěma tématům: 

Mechanismus oprav bází v oocytech a raných embryích

  • Přednášející: Nataliia Dudko, MSc. / Oddělení plasticity buněčného jádra
  • Anotace:  Úroveň de novo mutací v zárodečných buňkách savců je nižší než v somatických buňkách. Důvody tohoto jevu nejsou zcela známy, ale mohou být způsobeny vyšší hladinou reparačních faktorů, větší přístupností chromatinu a/nebo zvýšenou eliminací zárodečných buněk s poškozenou DNA. Podle naší hypotézy mají oocyty jak zvýšenou hladinu reparačních faktorů, tak vyšší přístupnost chromatinu, a díky tomu účinněji opravují jednořetězcové zlomy.

In vitro účinnost 3D tištěných kostních štěpů

  • Přednášející: Ing. Alexandra Wagner, Ph.D. / Oddělení tkáňového inženýrství
  • Anotace: V současné době se k léčbě kostních defektů používají různé typy materiálů. V rámci studie jsme hodnotili účinnost pěti různých kalcium-fosfátových nosičů, které poskytují osteosarkomové buněčné linii Saos-2 vhodné prostředí pro buněčnou proliferaci a osteogenní diferenciaci. 

Seminář se uskuteční již tento čtvrtek 04. 05. 2023 od 14:00 hod. v Tyrkysové posluchárně ÚEM AV ČR.  

Těšíme se na Vaši účast.

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230