Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR – Zobrazování neuronální aktivity ve sluchové kůře myší s experimentálně vyvolaným tinnitem

Publikováno 07. 11. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na ústavní seminář ÚEM AV ČR na téma  Zobrazováním neuronální aktivity ve sluchové kůře myší s experimentálně vyvolaným tinnitem.

Přednáší:

Mgr. Nataša Jovanovič / Oddělení neurofyziologie sluchu

Anotace:

Tinitus je fantomové vnímání zvuku bez přítomnosti zjevné akustické stimulace. Mechanismy vedoucí k této sluchové poruše jsou stále nejasné. Na zvířecích modelech tinnitu bylo zjištěno, že může souviset s oslabenou GABAergní signalizací. V rámci prezentace Vám představíme výsledky našich experimentů zaměřených na zkoumání změn v aktivitě neuronů sluchové kůry u myší s delecí receptorové podjednotky GABAB, proteinu KCTD12.

 

10. 11. 2022 / 14 hod.  / Tyrkysová posluchárna ÚEM AV ČR 

 Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2. Chráníte sebe i své okolí.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230