Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR – Rekonstrukce míšní senzorické dráhy pomocí integrinů

Publikováno 30. 11. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na ústavní seminář ÚEM AV ČR na téma  Rekonstrukce míšní senzorické dráhy pomocí integrinů.

Přednáší:

Mgr. Kateřina Štěpánková / Oddělení regenerace nervové tkáně

Anotace:

Poranění míchy (SCI) představuje celoživotní postižení. Jeho léčba zůstává nevyřešeným problémem nejen kvůli gliové jizvě tvořící fyzickou bariéru kolem místa léze, ale také kvůli omezené vnitřní regenerační kapacitě axonů. Jednou z hlavních inhibičních molekul mezibuněčné hmoty upregulovaných po poranění míchy je Tenascin-C. Po SCI však chybí integrin a9, který se váže na tenascinem-C, a tak během vývoje umožňuje navádění axonů. Integrin a9 potřebuje aktivátor kindlin 1, který zabraňuje inaktivaci integrinu inhibičními molekulami. Cílem tohoto projektu bylo dosáhnout regenerace senzorických axonů u zvířat s míšní lézí pomocí virového přenosu příslušných genů (integrin α9 a kindlin 1) do ganglií zadních rohů míšních (DRG). Po 13 týdnech virové exprese axony rostly přes místo léze až do oblasti mozkového kmene. U zvířat jsme prokázali anatomické a funkční známky opětovného přepojení axonů do šedé hmoty a znovuobnovení senzorických funkcí.

 

01. 12. 2022 / 14 hod.  / Tyrkysová posluchárna ÚEM AV ČR 

Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2. Chráníte sebe i své okolí.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230