Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR – Poškození a oprava mitochondriální DNA u obézních krys s diabetem 2. typu

Publikováno 30. 08. 2022

Rádi bychom Vás po krátké prázdninové pauze srdečně pozvali na další ústavní seminář ÚEM AV ČR, tentokrát na téma Poškození a oprava mitochondriální DNA u obézních krys s diabetem typu 2.

Těšíme se na Vaši účast.

1. 9. 2022 / 14 hod.  / Tyrkysová posluchárna ÚEM AV ČR

Přednáší:
Mgr. Kristýna Tomášová / Oddělení molekulární biologie nádorů.

Anotace:

Metabolický syndrom představuje soubor rizikových faktorů, mezi které patří inzulinová rezistence, vysoký krevní tlak, obesita a hyperglykémie. Charakteristickým rysem těchto poruch je tvorba reaktivních forem kyslíku, které vytvářejí oxidativní stres a přispívají, zejména u mitochondrií, k větší náchylnosti tvorby oxidativního DNA poškození. Mitochondrie plní důležitou úlohu v buněčném metabolismu a účinná oprava DNA poškození zabraňující jeho akumulaci je proto pro správnou funkci mitochondrií nezbytná.

Zaměřili jsme se na detekci 8-oxoguanin mtDNA poškození a jeho opravy u ZSF1 (Zucker fatty and spontaneously hypertensive) obézních a štíhlých (kontrolních) krys, které jsou experimentálním modelem pro diabetes 2. typu, s cílem zjistit, zda zvýšený oxidativní stres vede k mutagenezi a snížené kapacitě bázové excizní opravy v mitochondriích. Mitochondrie byly izolované z jaterní tkáně pomocí hustotní gradientové ultracentrifugace a čistota proteinů ověřena na Western blotu. Analýza aktivity bázové excizní opravy probíhala alkalickou kometovou esejí. Detekce DNA oxidativního poškození byla provedena pomocí FPG (formamidopyrimidine [fapy]-DNA glycosylase) a následně kvantitativní real-time PCR.

Studie se uskutečnila v rámci programu Mezinárodní mobility zaměstnanců ÚEM na University of Maastricht - Department of Pharmacology and Toxicologyse kterou má naše oddělení dlouhodobou spolupráci.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230