Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - Vlastnosti NG2 glií na nanostrukturovaných biomateriálech

Publikováno 03. 05. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu "Vlastnosti NG2 glií na nanostrukturovaných biomateriálech".

Navzdory zrušení preventivních opatření doporučujeme ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2. Chránite sebe i své okolí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

 
5. května 2022  / 14:00 / Tyrkysová posluchárna
 
Přednáší:
Mgr. Ján Kriška, Ph.D. / Oddělení buněčné neurofyziologie
 
Anotace: 
Vzhledem k neuroregeneračnímu potenciálu představují NG2 glie vhodné kandidáty pro výzkum biomateriálů, jejichž cílem je obnovit funkční a strukturální vlastnosti poškozené nervové tkáně v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství. V současné době je k dispozici jen velmi málo informací o interakci NG2 glií s různými typy biomateriálů a o jejich vlivu chemicko-fyzikálních vlastností na strukturální a funkční vlastnosti NG2 glií. Cílem projektu bylo určit molekulární a funkční vlastnosti NG2 glií pěstovaných na pokročilých nanotechnologických nosičích.
 
Cílem semináře je podělit se o poznatky a zkušenosti získané během mezinárodní výzkumné stáže v Institutu organické syntézy a fotoreaktivity Národní výzkumné rady v italské Bologni.
 
Stáž byla podpořena grantem z projektu "Mezinárodní mobilita pracovníků ÚEM AV ČR", spolufinancovaným MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 
 

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230