Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pozvánka na ústavní seminář ÚEM AV ČR - Přechodná subpopulace NG2 glií podobná astrocytům po trvalé ischemii mozku

Publikováno 05. 04. 2022

Rádi bychom Vás pozvali na pravidelný ústavní seminář ÚEM AV ČR, který se bude věnovat tématu "Přechodná subpopulace NG2 glií podobná astrocytům po trvalé ischemii mozku".

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci se seminář uskuteční v prezenční formě. Navzdory zrušení preventivních opatření doporučujeme ochranu dýchacích cest respirátorem třídy FFP2. Chránite sebe i své okolí.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

 
7. dubna 2022  / 14:00 / Tyrkysová posluchárna
 
Přednáší:
Mgr. Denisa Kirdajová / Oddělení buněčné neurofyziologie
 
Anotace: 

NG2 glie vykazují široký proliferační a diferenciační potenciál za fyziologických i patologických podmínek. V rámci studie jsme zkoumali tyto dvě vlastnosti po různých typech mozkových poškození, jako je fokální mozková ischemie (FCI), kortikální bodné poranění (SW) a demyelinizace (DEMY) u tříměsíčních myší, u nichž jsou NG2 glie označeny pomocí tdTomato pod promotorem Cspg4.

K porovnání expresních profilů NG2 glií po různých poraněních CNS jsme použili RT-qPCR na úrovni jedné buňky na tdTomato pozitivních buňkách izolovaných z neporaněné kůry/corpus callosum a buňkách po specifickém poranění. Tento přístup nám umožnil rozlišit dvě hlavní buněčné populace (NG2 glie, oligodendrocyty), z nichž každá zahrnuje čtyři odlišné subpopulace. Expresní genové profilování odhalilo, že subpopulace NG2 glií exprimující GFAP, marker reaktivních astrocytů je po FCI přítomen pouze přechodně. Po méně závažných poraněních, konkrétně po SW a DEMY, však výrazně převažují subpopulace odrážející různé fáze zrání oligodendrocytů. Tento výskyt odlišných subpopulací v závislosti na poranění byl potvrzen také imunohistochemií. K charakterizaci této jedinečné subpopulace NG2 glií podobných astrocytům jsme použili analýzu sekvenování RNA na úrovní jedné buňky a k odhalení jejich základních membránových vlastností technikou patch-clamp. 

Celkově jsme prokázali, že astrocytům podobné NG2 glie jsou specifickou subpopulací NG2 glií vznikajících přechodně pouze po FCI. Tyto buňky, které se nacházejí v postischemické gliové jizvě, jsou aktivní v buněčném cyklu a vykazují proudový profil podobný tomu, který byl zjištěn u kortikálních astrocytů. NG2 glie podobné astrocytům mohou hrát důležitou roli při tvorbě gliové jizvy a reparačních procesech po ischemii.

 

Pozvánka ke stažení

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230