Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Program INTERREG Česko/Sasko 2021–2027

Publikováno 09. 12. 2022

Zástupci ÚEM AV ČR, pod vedením Ing. Jana Topinky, CSc., DSc. - vedoucího Odd. genetické toxikologie a epigenetiky, se zúčastnili včerejší zahajovací konference programu INTERREG Česko – Sasko 20212027, která se konala v Ústí nad Labem.
 
Program je určen pro projekty spolupráce Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje s vybranými okresy Saska. ÚEM AV ČR spolu s dalšími partnery, např. Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, připravuje koncept projektového záměru v rámci opatření „Prevence, zmírňování a řešení dopadů environmentálních rizik způsobených změnou klimatu“. Projekt, který se zaměří zejména na analýzu rizik spojených se zhoršující se kvalitou ovzduší ve zmíněných regionech, plánujeme podat v průběhu roku 2023.
 
Program INTERREG Česko – Sasko 2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů česko-saské spolupráce. INTERREG obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z toho je celkem 142,3 milionu EUR k dispozici na projekty a 10 mil. EUR na technické zabezpečení realizace programu.
 
Více informací najdete na webu:  https://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp
 
 
skupinove-foto

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230