Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Smuteční oznámení o úmrtí doc. MUDr. Jitky Čejkové, DrSc. a Ing. Čestmíra Čejky, Ph.D.

Publikováno 07. 02. 2022

S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustili naši dlouholetí spolupracovníci doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. a Ing. Čestmír Čejka, Ph.D.  

V rámci své vědecké kariéry se oba vědci věnovali zejména výzkumu regenerace oční rohovky a v posledních letech terapeutickým účinkům molekulárního vodíku.  

Doc. Čejková působila na ÚEM AV ČR od samého vzniku ústavu v roce 1975. Patřila mezi špičkové odborníky v oboru oftalmologie, ve spolupráci s prof. Wichterlem se podílela na výzkumu a vývoji kontaktních čoček a byla členkou řady odborných společností. Mimoto se  intenzivně věnovala pedagogické činnosti v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů na lékařských a přírodovědných fakultách.  

Oběma vědcům věnujme tichou vzpomínku na dlouholetou spolupráci i vědecký odkaz, který zde zanechali.  

S úctou kolektiv zaměstnanců ÚEM AV ČR

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230