Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Smuteční oznámení o úmrtí Jana Koláře

Publikováno 15. 02. 2023

 

S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš dlouholetý spolupracovník Jan Kolář, který v ÚEM AV ČR působil jako technicko-administrativní pracovník na Oddělení neurofyziologie sluchu. 

Věnujte, prosím, společně s námi tichou vzpomínku jeho památce. 

S úctou kolektiv zaměstnanců ÚEM AV ČR

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230