Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR je součástí nového evropského projektu PAREMPI

Publikováno 16. 02. 2023

 
PAREMPI znamená ve finštině „lepší“ a stejně tak se jmenuje i nový evropský projekt, který si klade za cíl přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, a tím i zdraví populace.
 
V rámci tříletého projektu "Particle Emission Prevention and Impact: from real-world emissions of traffic to secondary PM of urban air" budou mezinárodní týmy vědců z 8 partnerských institucí (ze 6 evropských zemí) podrobně zkoumat jednotlivé složky emisí z automobilové, letecké a lodní dopravy a jejich vliv na lidské zdraví. Mezi zmíněné instituce patří také ÚEM AV ČR, který reprezentuje Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky a Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie.
 
Hlavním cílem projektu je přinést nové vědecké důkazy, poznatky a doporučení a vyvíjet moderní digitální nástroje v oblasti výzkumu a ochrany životního prostředí. Výsledky výzkumu by tak měly přispět k čistším, bezpečnějším a efektivnějším dopravním systémům v Evropě.
 
Projekt PAREMPI byl oficiálně zahájen 1. ledna 2023. Začátkem února proběhlo úvodní setkání zástupců konsorcia (tzv. Kick-off Meeting), v rámci kterého byly představeny a projednány hlavní aktivity, které budou realizovány v období následujících 3 let.
 
Kromě ÚEM AV ČR jsou dalšími členy konsorcia:
 
  • VTT Technical Research Centre of Finland
  • Tampere University
  • Finnish Meteorological Institute
  • BOSMAL Automotive Research and Development Institute
  • Lund University
  • ONERA - The French Aerospace Lab
  • Magellan Circle - European Affairs Consultancy

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230