Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

ÚEM AV ČR spolu se společností Bioinova získal patent na prostředek pro kryoprezervaci buněk

Publikováno 17. 02.2023

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR spolu se společností Bioinova a.s. získal na základě rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví patentovou ochranu na „Prostředek pro kryoprezervaci lidských nebo zvířecích buněk“.

Jak uvádí Mgr. Yuriy Petrenko, Ph.D. z Odd. regenerace nervové tkáně, jeden z autorů vynálezu, hlavní výhodou použití patentovaného prostředku je možnost kryoprezervace a dlouhodobého uskladnění kmenových buněk (zejména mezenchymálních kmenových buněk) při teplotách od -18 °C do -196 °C. Kmenové buňky uchované v prostředku mohou být po rozmrazení aplikovány bez nutnosti odmytí tohoto prostředku přímo pacientovi a to buď samostatně, nebo s nosičem.

Kmenové buňky jsou pro svůj multipotentní potenciál velmi ceněnou frakcí v biofarmaceutickém průmyslu. Jejich omezená životnost ex vivo je v současné době řešena již zmíněnou kryoprezervací. Hluboce zamrazené kmenové buňky je možné kdykoliv v případě potřeby použít a jejich životnost je v takovém stavu prodloužena o několik let.

Klíčovým krokem v celém procesu zamrazení buněk je roztok, ve kterém jsou uloženy. Jeho složení je zásadní pro výsledné vlastnosti buněk po jejich rozmrazení. Z hlediska biofarmaceutického průmyslu a současných pravidel pro použití buněk k terapeutickým účelům je žádoucí, aby rozmrazené buňky bylo možné přímo aplikovat pacientovi bez dalších kroků promývání či centrifugace. Tento fakt klade velké nároky především na složení roztoku s ohledem na bezpečnost jednotlivých komponent v roztoku obsažených. Pro kryoprezervaci buněk se běžně používá dimethylsulfoxid (DMSO), ethylenglykol či glycerol.

Jako velmi stabilní a bezpečná složka kryoprotektivních roztoků se ukazuje trehalóza. Trehalóza, disacharid glukózy, je syntetizována nižšími organizmy v případech, kdy jsou vystaveny stresu, chladu, vysokým teplotám nebo vysušení, je známa jako protistresový faktor. Trehalóza, na rozdíl od DMSO, neprochází buněčnou membránou a při mražení chrání buňky extracelulárně díky mírné dehydrataci buněk.

Více informací se dočtete v patentovém spise.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230