Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

V prestižním časopise JNCI Cancer Spectrum (IF 13,51) vyšel nový článek, jehož spoluautorem je vedoucí Oddělení molekulární biologie nádorů MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Publikováno 21. 07. 2021

Publikace přináší nové výsledky rozsáhlé genetické studie, v rámci které byly použity velké soubory vzorků z několika mezinárodních konsorcií. Vědci se zaměřili na specifické geny pro agresivní a/nebo chronickou parodontitidu u pacientů s kolorektálními, plicními a pankreatickými nádory.

Statisticky významné výsledky prokázaly zvýšené riziko nádorů tlustého střeva a konečníku (P=0,03, P=0,04 u žen), nádorů tračníku (P=0,02) a pravého tračníku (P=0,01) u pacientů trpících agresivní či chronickou formou parodontitidy.

Další výzkum by měl určit, zda zvýšená prevence parodontitidy a zvýšený onkologický dohled nad pacienty s parodontitidou sníží výskyt rakoviny tlustého střeva u této skupiny pacientů.

Podrobné výsledky studie najdete v publikovaném článku: 

https://academic.oup.com/jncics/article/5/3/pkab037/6237908

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230