Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z Oddělení tkáňového inženýrství ÚEM AV ČR se podíleli na vývoji nového biokompatibilního nosiče s vysokým potenciálem využití v medicíně

Publikováno 07. 06. 2021

Hojení ran představuje komplexní regulovaný proces, kterého se účastní různé typy cytokinů a růstových faktorů. Jedná se nejčastěji o látky bílkovinné povahy, které jsou produkovány různými buňkami těla a které ovlivňují celou řadu buněčných procesů, zejména proliferaci, migraci, diferenciaci a životaschopnost buněk. Mezi takové látky patří také fibroblastový růstový faktor 2 (FGF2). Ačkoli se FGF2 objevuje v několika studiích tkáňového inženýrství, jeho aplikace jsou omezené, a to z důvodu nízké stability při použití in vitro/in vivo.
 
V rámci studie Healing and Angiogenic Properties of Collagen/Chitosan Scaffolds Enriched with Hyperstable FGF2-STAB® Protein: In Vitro, Ex Ovo and In Vivo Comprehensive Evaluation se vědcům podařilo vyvinout biokompatibilní kompozitní nosič na bázi zesíťovaného kolagenu I a chitosanu s obsahem hyperstabilního růstového faktoru FGF2-STAB®. Na vývoji nového nosiče spolupracovaly také další týmy vědců z prestižních zdravotnických, univerzitních a biomedicínských pracovišť z ČR a UK. 
 
Kromě biokompatibility a dlouhodobé stability byl u animálního modelu (králíka) prokázán také angiogenní a stimulační účinek na hojení ran. Testy metabolické aktivity prokázaly pozitivní účinek FGF2-STAB® již při velmi nízkých koncentracích (0,01 µg / ml). Angiogenní vlastnosti zkoumané ex ovo vykazovaly zvýšenou vaskularizaci testovaných nosičů. Histologické vyhodnocení a analýza genové exprese pomocí qPCR prokázaly nově vytvořenou granulační tkáň v místě předchozího kožního defektu bez významné infiltrace zánětu in vivo.
 
Publikovaná práce prokázala bezpečnost a biokompatibilitu nově vyvinutých síťovaných kolagenových / chitosanových nosičů, zahrnujících protein FGF2-STAB®.
 
Vědci očekávají, že nově vyvinutý materiál by mohl být využíván k léčbě popálenin a dalších kožních defektů, kde je neovaskularizace klíčovým parametrem pro úspěšnou regeneraci pokožky.
 
Více se dočtete v nedávno publikované studii v časopise Biomedicines (MDPI):

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230