Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z Oddělení molekulární biologie nádorů jsou spoluautory článku publikovaného v prestižním časopise GUT

Publikováno 04. 03. 2021

Vědci z Oddělení molekulární biologie nádorů ÚEM AV ČR, pod vedením MUDr. Pavla Vodičky, CSc., jsou spoluautory článku publikovaného v prestižním časopise GUT.
 
V rámci studie byla ve spolupráci s mezinárodním konsorciem GECCO analyzována klinická a genomová data od 112.373 pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku (CRC), včetně kontrolní skupiny (evropské) populace. Na základě této studie bylo identifikováno 13 nových genetických variant CRC, které jsou vysoce specifické pro určité anatomické lokalizace (tzn. oblast tlustého střeva nebo rekta), a které nebyly dosud identifikovány předchozími studiemi.
 
Další analýzou nově zjištěných genetických variant vědci zjistili, že genetické profily tumorů levého a pravého střeva se liší, zatímco profily tumorů spodní části tlustého střeva a konečníku se shodují. V souhrnu tyto výsledky podporují myšlenku, že nádory vznikající v různých anatomických lokalizacích tlustého střeva mohou mít kvalitativně i kvantitativně různou dynamiku vzniku a vývoje.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230