Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědci z ÚEM AV ČR ve spolupráci s technologickými společnostmi OSPIN GmbH a InoCure s.r.o. vyvíjí nové screeningové metody  k hodnocení toxicity nanočástic pomocí bioreaktoru

Publikováno 21. 04. 2021

Tým vědců z Oddělení tkáňového inženýrství, ve spolupráci s českými a německými kolegy ze společností OSPIN GmbH a InoCure s.r.o., vyvíjí nové in vitro screeningové metody, založené na kombinaci buněk, nosičů a bioreaktoru. Nová metoda umožní hodnocení buněčné fyziologie po expozici toxických nanočástic.

V rámci projektu MSCA RISE ActiTOX se vědci zaměřili zejména na absorpci nanočástic v buňkách kůže, plic a střev. Ověřené metody ÚEM umožňují efektivní testování cytokompatibility nosičů, optimalizaci podmínek kultivace a vyhodnocení cytotoxických účinků konkrétních látek (např. nanočástic stříbra, titanu nebo zinku).

Díky spolupráci se společností OSPIN GmbH získají vědci nové cenné zkušenosti v oblasti digitalizace biologických procesů, používaných v oblasti tkáňového inženýrství, buněčné terapie a farmacie, které v budoucnu využijí při výzkumných experimentech za podmínek dynamické kultury s využitím platformy bioreaktoru OSPIN.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230