Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vynález vyvinutý vědci z ÚOCHB a ÚEM AV ČR získal patent v Japonsku a Austrálii

Publikováno 12. 05. 2021

Vynález vědců z ÚEM a ÚOCHB AV ČR týkající se syntézy a použití polysubstituovaných pyrimidinů získal v letošním roce již dva zahraniční patenty, a to v Japonsku a Austrálii.

Vzhledem k tomu, že zmíněné pyrimidinové deriváty jsou netoxickými inhibitory produkce prostaglandinu E2 (PGE2), lze je považovat za vhodné látky pro vývoj nových léčiv využitelných při léčbě onemocnění, která jsou indukována nebo jejichž závažnost je potencována právě nadprodukcí PGE2. Jedná se zejména o léčbu zánětlivých a nádorových onemocnění. Mohou být též využita jako anti-angiogenní, imunomodulační, antiproliferativní či protinádorová léčiva.

Patentově chráněné řešení je výsledkem spolupráce týmů vedených Ing. Zlatkem Janebou, CSc. (ÚOCHB) a RNDr. Zdeňkem Zídkem, DrSc. (ÚEM). Patent je platný 20 let od data podání, tzn. do 23. 5. 2038.

 

patenty

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230