Institute of Experimental Medicine CAS

Head: Ing. Jitka Hošková

E-mail: jitka.hoskova@iem.cas.cz
Phone: +420 241 062 670

Deputy Head:

Ing. Tomáš Adámek

Personal department and wage accounting:

Ivana Hojková 
Pavla Mlčochová 
Mgr. Jan Rupp, MBA 
Ing. Dana Vaňousová

Financial accounting department:

Ing. Tomáš Adámek
Marie Kaňková
Bc. Kateřina Štajmarová

Public procurement agenda

Mgr. Markéta Nováčková

Cash office:

Ing. Zdenka Křížová

Property management and maintenance:

Radek Pechlát
Jan Kolář
Jan Medřický
Lenka Chaloupková
Lenka Koželská

Glass washroom:

Zuzana Červenková
Marie Machková

Veterinarian:

Andrej Litvinec, Ph.D.
MVDr. Peter Neradil

Animal facility:

Radka Červenková 
Šárka Michálková 
Olina Pertlíčková 
Jana Ptáčníková 
Hana Vaňková

Mail room:
Building La 2nd floor, Office No. 2.18
Mo–Fri   9:00–12:00

Data box:
kqcnc2p

Social media:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Contacts

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Czech Republic
+420 241 062 230