Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pravidla výběrového řízení (OTM-R)

Pravidla výběrového řízení podle principů OTM-R

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. se zavázal k dodržování Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v rámci naší snahy o získání ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

Při náboru vědeckých pracovníků postupujeme v souladu se zásadami otevřeného, transparentního výběrového řízení (OTM-R), což zajišťuje jednotný postup výběrového řízení pro všechny nabízené pracovní pozice. Tyto principy a postupy uplatňujeme v přiměřené míře i při výběru nevědeckých pracovníků.

Základními principy OTM-R jsou otevřenost, transparentnost a nediskriminace. Požadavky na uchazeče se liší v závislosti na charakteru pracovní pozice a jsou vždy definovány v příslušném inzerátu, který definuje naše požadavky na uchazeče. Postup výběru klade minimální administrativní nároky na uchazeče a pro každý výběr je ustavena minimálně tříčlenná komise, která je genderově vyvážená a skládá se z personálního specialisty, vedoucího nebo jím pověřeného pracovníka organizační jednotky, která pozici obsazuje a dalšího člena nebo členů.

Uchazeči jsou informování o zařazení do výběrového řízení a po jeho skončení obdrží informaci o jeho ukončení a výsledku. Se všemi osobními materiály je nakládáno v souladu s tzv. GDPR a zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Veškeré principy a postupy výběrového řízení jsou zakotveny do interní směrnice Personální procesy –  zásady a principy výběrového řízení pro obsazení volného pracovního místa.

OTM-R (Politika nediskriminace a rovných příležitostí)

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230