Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oficiální vyjádření ÚEM AV ČR k článku „Nehrajte si na hrdinku. Králičí válka mezi vědci“ (autor Jiří Štický, Reportér Magazín)

Publikováno 22. 02. 2021

Ústav experimentální medicíny AV ČR , v.v.i (dále jen ÚEM) považuje za nezbytné vyjádřit se k článku s názvem „Nehrajte si na hrdinku. Králičí válka mezi vědci“, publikovaného dne 14. 2. 2021 na internetových stránkách časopisu Reportér (www.reportermagazin.cz) a následně dne 15. 2. 2021 v tištěné verzi.  Předmětný článek pojednává o individuálním pochybení autorů vědeckých publikací, vydaných v rámci výzkumné činnosti ÚEM. 

Vzhledem k tomu, že článek (autor Jiří Štický) obsahuje řadu nepravdivých, neúplných, nepřesných a zkreslujících informací a současně tyto informace významným způsobem poškozují dobrou pověst ÚEM, uplatňuje ÚEM právo na odpověď ve smyslu § 10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.

Obecně autor článku ignoruje prokazatelná fakta a jako fakta jednostranně interpretuje ničím nepodložené domněnky a subjektivní pocity ať už své, popř. dalších zúčastněných osob a to přesto, že mu byly před zveřejněním článku na jeho žádost poskytnuty informace objektivní a podrobné. 

Zásah do dobré pověsti ÚEM spatřuje v jednotlivých nepravdivých tvrzeních, vyvolávajících dojem, že ze strany vedení ÚEM byla „ze msty“ odvolána konkrétní zaměstnankyně z funkce vedoucí a následně přinucena odejít, jakož i v tvrzeních, že ze strany vedoucích pracovníků ÚEM jsou ignorovány chyby v publikacích.

Dále viz oficiální vyjádření

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230