Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 

Popularizace vědy zahrnuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného povědomí o vědě a výzkumu, jejich metodikách, úspěších apod. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a zároveň vzbudit zájem o vědecké a přírodovědné obory, získat potenciální mladé vědce a potřebné finance.

ÚEM AV ČR se každoročně účastní většiny významných tuzemských popularizačních akcí, jedná se zejména o:     

 

 

TÝDEN MOZKU

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM AV ČR) v roce 1998.

www.tydenmozku.cz

logo-cs-png-2138702056

  

VELETRH VĚDY

Veletrh vědy  je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně od roku 2015 pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinující a zásadní odvětví lidské činnosti. Vědu pak návštěvníci veletrhu zažijí na vlastní kůži prostřednictvím interaktivních exponátů, modelů, mobilních laboratoří a praktických dílen. 

www.veletrhvedy.cz

Veletrh vědy

Fotogalerie  - Veletrh vědy 2022

 

VĚDAFEST

VědaFest je největší venkovní populárně naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011. Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách. Akci pořádá  Dům dětí a mládeže hl. m. PrahyČeské vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Akce je určena všem zájemcům bez omezení věku, zdarma a bez předchozí registrace.

www.vedafest.cz

vf

 Fotogalerie - VědaFest 2022VědaFest 2021

  

NOC VĚDCŮ

Noc vědců , akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

www.nocvedcu.cz

nv

Fotogalerie -  Noc vědců 2021

 

TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Týden Akademie věd ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

www.tydenavcr.cz

logo-cs-png-105938720

Fotogalerie -  Týden AV ČR 2021  

 

OTEVŘENÁ VĚDA

Projekt Otevřená věda se soustředí na zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Nabízí odborné vědecké stáže pro talentované studenty na pracovištích AV ČR a workshopy pro pedagogy z oblasti botaniky, chemie a fyziky, které mohou aplikovat při výuce. Součástí projektu jsou také odborné přednášky, exkurze, výstavy a další akce pro odbornou i laickou veřejnost.

Stáž probíhá 12 měsíců (od ledna do prosince). Časový rozvrh stáže určuje lektor, po dohodě se stážisty, tak, aby to oběma stranám vyhovovalo. Minimálně by stáž měla probíhat 8 hodin v měsíci. Přesný časový harmonogram závisí na dohodě s lektorem/ lektorkou. Stáže probíhají přímo na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. 

www.otevrenaveda.cz

ov

Přehled stáží -  Otevřená věda 2021/2022