Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Studium

 

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Ústav experimentální medicíny poskytuje možnost doktorského studia v biomedicíně. Doktorské studijní programy v biologii a medicíně (biomedicíně) jsou založeny na spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR v oblasti doktorského studia biomedicíny, které vycházejí z Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR.

Volné PhD pozice na rok 2022 

 

STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE

Další možností zapojení do výzkumu jsou studentské vědecké stáže pro studenty středních a vysokých škol. Cílem studentských praxí je zapojení studentů do výzkumu, získání nových zkušeností z oblasti výzkumu, prohloubení odborných znalostí, praktických laboratorních dovedností a přímý kontakt s vědci v zájmovém oboru. V případě zájmu o studentskou stáž je možnost kontaktovat přímo vedoucího laboratoře, do které byste se chtěli podívat, nebo využít programu Otevřená věda. 

Přehled stáží -   Otevřená věda 2021/2022 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230