Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

 eu-msmt-b

 

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu : Mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo projektu : CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017000
Způsobilé výdaje projektu : 7 466 764 Kč
Období realizace projektu : 1. 8. 2020 – 30. 6. 2023

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je mezinárodní mobilita pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. V projektu je naplánováno pět příjezdových mobilit post-doků ze zahraničí, šest výjezdových mobilit výzkumných pracovníků juniorů a dvě výjezdové stáže administrativních pracovníků ÚEM AV ČR, v. v. i.

 

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodních mobilit navázat či posílit spolupráci se zahraničními institucemi, která povede k novým mezinárodním projektům a vzájemné výměně zkušeností a dovedností výzkumných pracovníků.

 

V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:

  

KA1  Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

 • KA1_1 Epigenetika a kolorektální karcinogeneze
 • KA1_2 Úloha kanonické Wnt signální dráhy v proliferaci a diferenciaci polydendrocytů po ischemickém poranění nervové tkáně
 • KA1_3 Narušení interneuronů a glie jako společný patofyziologický mechanismus u heuristických animálních modelů schizofrenie různého původu
 • KA1_4 Gliové buňky - klíčoví hráči v progresi amyotrofické laterální sklerózy
 • KA1_5 In vitro testování nanomateriálů

 

KA2  Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí

 • KA2_1 Molekulární markery v konceptu neinvazivní biopsie
 • KA2_2 Organoidy ve studiu mechanismů kolorektální karcinogeneze
 • KA2_3 Mikroprostředí u nádorů CRC
 • KA2_4 Použití materiálů a elektrických a fotonických zařízení ke studiu vlastností astrocytů
 • KA2_5 IPS buňky
 • KA2_6 Nanomateriály a polymery jako nosiče léčiv

 

KA3  Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

 • KA3_1 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků
 • KA3_2 Získání dobré praxe oblasti projektové podpory výzkumných pracovníků II

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:  Ing. Petra Nejezchlebová / Projektový a finanční manažer projektupetra.nejezchlebova@iem.cas.cz

 

Hlavní řešitelé projektu:

 

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

ředitelka ÚEM AV ČR

Mgr. Eva Filová, Ph.D.

vedoucí Oddělení tkáňového inženýrství

MUDr. Pavel Vodička, CSc. 

vedoucí Oddělení molekulární biologie nádorů

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230