Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Oddělení projektové podpory a technologického transferu (OPPTT) 

Hlavní náplní činnosti oddělení je odborná a administrativní podpora realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, národních a zahraničních bilaterálních i multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vedení agend technologického transferu a komercialiazce.    

  • Zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v období udržitelnosti projektů
  • Zajišťuje administrativní činnosti v období realizace a udržitelnosti projektů
  • Plní roli centra technologického transferu ústavu (CTT)
  • Vede agendu přihlašování a udržování patentů a užitných vzorů a přehled licenčních smluv
  • Zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera, EATRIS_CZ a dal.
  • Plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise Horizon Europe, H2020 a dalších

Vedoucí:

Ing. Jan Prokšík
e-mail:  jan.proksik@iem.cas.cz
tel.: +420 241 063 633
mob.: +420 724 336 590

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Zuzana Kodymová
e-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
tel.: +420 241 063 633
mob. +420 727 903 355

Pracovníci:

Ing. Jan Prokšík (HR Award, JPND, GAMA, HAIE, TT, vedení oddělení)
Ing. Zuzana Kodymová (patenty a užitné vzory, TT, BIOCEV, NPU I a II, HR Award, NEURORECON)
Ing. Petra Nejezchlebová (NEURORECON, HR Award, OP VVV Mobility)
Ing. Jan Tomanec (HAIE, NEURORECON, LEAR pro projekty H2020 / Horizon Europe)
Mgr. Gabriela Hlaváčová (AZV, GAČR)
Dr. Georgios Sakellaris, PhD. (H2020, Horizon Europe, zahraniční projekty spolupráce)
Ing. Leona Marková (HR Award, MPO OPPIK, TREND, TRIO)

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230