Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vedoucí: Ing. Jan Prokšík

E-mail: jan.proksik@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633
Mob. +420 724 336 590

Hlavní náplní činnosti oddělení je administrativní podpora realizace projektů ze strukturálních a investičních fondů EU, národních a zahraničních bilaterálních i multilaterálních programů v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vedení agendy technologického transferu.

 

OPPTT
  • - zajišťuje metodickou podporu vědeckým týmům při přípravě, realizaci a v období udržitelnosti projektů
    - zajišťuje administrativní činnosti realizace a udržitelnosti projektů
    - plní roli centra technologického transferu ústavu (CTT)
  • - vede agendu přihlašování a udržování patentů a užitných vzorů a přehled licenčních smluv
    - zastupuje ÚEM ve vybraných asociacích a klastrech, např. CzechBio, Transfera, EATRIS_CZ a dal.
    - plní roli LEAR (Legal entity authorised representative) ÚEM v programech výzkumu Evropské komise Horizon Europe, H2020 a dalších

 

Zástupce vedoucího oddělení:

Ing. Zuzana Kodymová
E-mail: zuzana.kodymova@iem.cas.cz
Tel.: +420 241 063 633
Mob. +420 727 903 355

 

Pracovníci:

Ing. Jan Prokšík (HR Award, JPND, GAMA, HAIE, TT, vedení oddělení, tajemník dozorčí rady, další agendy)

Ing. Zuzana Kodymová (patenty a užitné vzory, BIOCEV, NPU I a II, HR Award, NEURORECON)

Ing. Petra Nejezchlebová (NEURORECON, HR Award, OP VVV Mobility)

Ing. Jan Tomanec (HAIE, NEURORECON, role LEAR pro projekty Horizon Europe)

Mgr. Gabriela Hlaváčová (AZV, GAČR)

Dr. Georgios Sakellaris, PhD. (H2020, Horizon Europe, zahraniční projekty spolupráce)

Ing.  Leona Marková (HR Award, MPO, TAČR)

 

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230