Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Seznam přístrojů sdílených v rámci vědecké spolupráce a s možností servisního využití:

Zeiss LSM 880 Airyscan (Pro zjištění obsazenosti přístroje použijte přihlašovací jméno "guest" a heslo "guest".)
invertovaný konfokální mikroskop pro pozorování živých vzorků
(kontaktní osoba: doc. Malínský)

Olympus FV10i (Pro zjištění obsazenosti přístroje použijte přihlašovací jméno "guest" a heslo "guest".)
kompaktní invertovaný konfokální mikroskop pro rutinní analýzu fixovaných preparátů
(kontaktní osoba: doc. Malínský)

Philips Morgagni (Pro zjištění obsazenosti přístroje použijte přihlašovací jméno "guest" a heslo "guest".)
transmisní elektronový mikroskop s CCD kamerou
(kontaktní osoba: doc. Malínský)

SpectraMax Multimode Plate Reader (Elisa reader)
NanoEnviCz IEM1
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Metafer Slide Scanning System (Comet Assay)
NanoEnviCz IEM2
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Metafer Slide Scanning System (Micronuclei)
NanoEnviCz IEM3
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Fluorescence Microscope
NanoEnviCz IEM4
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

iScan System (Illumina)
NanoEnviCz IEM5
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

MiSeq System (Illumina)
NanoEnviCz IEM6
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Zetasizer nano ZS (DLS, Malvern)
NanoEnviCz IEM8
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Fragment Analyzer (Advanced Analytical)
NanoEnviCz IEM10
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Becton Dickinson FACS AriaTM
Cell sorter
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)

Multifunkční reader TECAN Infinite M200 PRO
měření absorbance, fluorescence, luminiscence
(kontaktní osoba: Dr. Filová)

PROFLEX 3X32-WELL PCR SYSTEM
(kontaktní osoba: Dr. Machoň)

Seznam přístrojů sdílených pouze v rámci vědecké spolupráce:

Olympus FV1200 MPE (Pro zjištění obsazenosti přístroje použijte přihlašovací jméno "guest" a heslo "guest".)
vzpřímený konfokální mikroskop s možností vícefotonové excitace fluorescence a s objektivy s velkou pracovní vzdáleností pro práci ve vodném médiu
(kontaktní osoba: doc. Malínský)

Ultima IV
dvoufotonový mikroskop umožňující registraci zvukem vyvolané aktivity korových neuronů in vivo pomocí Ca 2+ zobrazování
(kontaktní osoba: Dr. Tureček)

Sekvenátor MiSeq Illumina
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

ChiP Analyzer iScan Illumina
(kontaktní osoba: Ing. Topinka)

Aparatura pro elektrofyziologická měření
měření metodou patch clamp
(kontaktní osoba: Mgr. Turečková)

Aparatura pro vápníkové zobrazování
(kontaktní osoba: Mgr. Turečková)

Cytometr Apogee A-50 Micro
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)

Automatický sběrač buněk Harvester 96 Tomtec
ke sklizni buněk z 96-jamkových destiček
(kontaktní osoba: prof. Holáň)

Elisa Reader Sunsine, Tecan
ke kolorimetrickému vyšetřování vzorků
(kontaktní osoba: prof. Holáň)

Transfection systém Neon
Transfekční systém, který umožňuje rychlé a efektivní doručení nukleových kyselin do všech typů savčích buněk včetně primárních, kmenových a těžko transfekovatelných buněk. Minimální počet buněk 2 x 104 na reakci
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)

Homogenizátor Bead Ruptor 24
Kuličkový homogenizátor pro rozrušení a homogenizaci biologických vzorků před molekulární extrakcí, pracovní objem v rozsahu 25 µl – 50 ml
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)

Fluorescenční mikroskop Leica DMI 6000B s obrazovou analýzou TissueGnostic
invertovaný mikroskop s monochromatickou FireWire CCD kamerou DFC345 FX
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)

Microtome Leica RM2255
(kontaktní osoba: Dr. Machoň)

Lightsheet mikroskop LaVision
po instalaci
(kontaktní osoba: doc. Jendelová)