Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

oppk-praha-eu-01
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU Investujeme do Vaší budoucnosti

Operační program: OPPK (Operační program Praha Konkurenceschopnost) 
Prioritní osa: 16.3 - Inovace a podnikání 
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 
Číslo výzvy: 11 
Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21527
Doba trvání projektu: 1. leden 2014 – 30. září 2014
Schválená výše investičních způsobilých výdajů: 16 600 000,00 Kč

Projektový tým:

  • Bc. Ján Říha, manažer projektu
  • Ing. Jiří Peroutka, finanční manažer
  • RNDr. Jan Malínský, Ph.D., odborný garant

Cílem projektu je zřízení Laboratoře pokročilého zobrazování živých tkání a její vybavení technologií tvořenou:

  • vzpřímeným konfokálním mikroskopem s možností bezprostředního pozorování ve vodném médiu
  • rychlým monochromátorem pro multifrekvenční excitaci fluorescence

Pořízení výše uvedené technologie je předpokladem udržení konkurenceschopnosti ÚEM AV ČR a spolupracujících subjektů na mezinárodní úrovni, ale i šance ÚEM AV ČR na získání nových grantových projektů z národních i mezinárodních zdrojů. 
Účelem pořízení nové technologie je umožnit ÚEM AV ČR udržet technologickou vybavenost na úrovni srovnatelné s obdobnými vědeckými institucemi ve světě a založit nové specializované pracoviště zaměřené na výzkum vybraných aspektů incidence a průběhu neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozkové příhody) a posttraumatických stavů a s nimi souvisejících komplikací (míšní a mozková poranění, posttraumatický edém, epilepsie) prostřednictvím pokročilých zobrazovacích metod. 
V letech 2010–2011 byla v ÚEM AV ČR testována proveditelnost experimentů plánovaných v rámci běžících výzkumných projektů na stávajícím invertovaném konfokálním mikroskopu. Výsledek testů byl jednoznačný: uspořádání s invertovaným mikroskopem je pro plánovaná měření na tkáňových řezech s proměnným složením média naprosto nevhodné. Experimenty byly odloženy jako momentálně neproveditelné.

Tisková zpráva

 

Stav realizace

V současné době probíhá až do 30. září 2019 tzv. období udržitelnosti projektu. V období udržitelnosti jsou pořízené technologie nadále využívány k projektům základního výzkumu příjemce, nemohou být využívány komerčním způsobem, musí zůstat v majetku příjemce a pojištěny. Současně musí ÚEM i nadále plnit závazné monitorovací ukazatele produkce publikaci a vytvoření a udržení nových pracovních míst, ke kterým se zavázal, jakož i naplňovat pravidla publicity programu OPPK. O plnění projektu v době udržitelnosti se podává řídícímu orgánu každoročně monitorovací zpráva.

29. 9. 2014
Tisková zpráva k ukončení projektu
Oba pořízené přístroje, mikroskop i monochromátor, byly dodány v srpnu 2014.
Oznámení o opakované veřejné zakázce bylo zveřejněno na portálu OPPK v pátek 2. 5. 2014. Otevírání obálek se konalo v úterý 24. 6. 2014 ve 13.00 hod. v budově ÚEM AV ČR. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka předložená společností Carl Zeiss spol. s r.o. Kupní smlouva byla podepsána 21. 7. 2014.
Ve druhé části musela být veřejná zakázka zrušena, neboť zadavatel neobdržel více než jednu nabídku. Bylo tedy nezbytné druhou část veřejné zakázky opakovat.
Otevírání obálek se konalo v pondělí 14. 4. 2014 ve 13.00 hod. v budově ÚEM AV ČR. V první části byla vybrána nejvýhodnější nabídka předložená společností Olympus Czech Group, s.r.o. Kupní smlouva byla podepsána 19. 5. 2014.

24. 2. 2014
Tisková zpráva k zahájení projektu
Oznámení o veřejné zakázce bylo zveřejněno na portálu OPPK v pátek 21.2.2014.
V průběhu ledna a února 2014 byla vypracována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodání potřebných technologií, tj. konfokálního mikroskopu a monochromátoru. Veřejná zakázka byla rozdělena do 2 částí. Zadávací dokumentace byla dostupná na webovém portálu OPPK, nebo ve Věstníku veřejných zakázek.

Odborné publikace

The lipid droplet protein Pgc1 controls the subcellular distribution of phosphatidylglycerol.
Dominika Kubalová, Paulína Káňovičová, Petra Veselá, Thuraya Awadová, Vladimíra Džugasová, Günther Daum, Jan Malínský and Mária Balážová
FEMS Yeast Res. 2019 Aug 1;19(5). pii: foz045. doi: 10.1093/femsyr/foz045.

The effect of 808 nm and 905 nm wavelength light on recovery after spinal cord injury.
Barbora Svobodova, Anna Kloudova, Jiri Ruzicka, Ludmila Kajtmanova, Leos Navratil, Radek Sedlacek, Tomas Suchy, Meena Jhanwar-Uniyal, Pavla Jendelova & Lucia Machova Urdzikova
Sci Rep. 2019 May 21;9(1):7660. doi: 10.1038/s41598-019-44141-2.

Nano-formulated curcumin (Lipodisq™) modulates the local inflammatory response, reduces glial scar and preserves the white matter after spinal cord injury in rats.
Petr Krupa, Barbora Svobodova, Jana Dubisova, Sarka Kubinova, Pavla Jendelova, Lucia Machova Urdzikova
Neuropharmacology. 2019 Sep 1;155:54-64. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.05.018. Epub 2019 May 17.

A Combination of Intrathecal and Intramuscular Application of Human Mesenchymal Stem Cells Partly Reduces the Activation of Necroptosis in the Spinal Cord of SOD1G93A Rats.
Monika Řehořová, Ingrid Vargová, Serhiy Forostyak, Irena Vacková, Karolína Turnovcová, Helena Kupcová Skalníková, Petr Vodička, Šárka Kubinová, Eva Syková, Pavla Jendelová
Stem Cells Transl Med. 2019 Jun;8(6):535-547. doi: 10.1002/sctm.18-0223. Epub 2019 Feb 25.

The Contribution of TRPV4 Channels to Astrocyte Volume Regulation and Brain Edema Formation.
Helena Pivonkova, Zuzana Hermanova, Denisa Kirdajova, Thuraya Awadova, Jan Malinsky, Lukas Valihrach, Daniel Zucha, Mikael Kubista, Andrea Galisova, Daniel Jirak and Miroslava Anderova
Neuroscience 394 (2018) 127–143 doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.10.028. Epub 2018 Oct 24.

Cell volume changes as revealed by fluorescence microscopy: Global vs local approaches.
Thuraya Awadová, Helena Pivoňková, Zuzana Heřmanová, Denisa Kirdajová, Miroslava Anděrová, Jan Malínský
J Neurosci Methods. 2018 Aug 1;306:38-44. doi: 10.1016/j.jneumeth.2018.05.026. Epub 2018 Jun 7.

mRNA decay is regulated via sequestration of the conserved 5'-3' exoribonuclease Xrn1 at eisosome in yeast.
Katarína Vaškovičová, Thuraya Awadová, Petra Veselá, Mária Balážová, Miroslava Opekarová, Jan Malinsky
Eur J Cell Biol. 2017 Sep;96(6):591-599. doi: 10.1016/j.ejcb.2017.05.001. Epub 2017 May 3.

Manipulating Wnt signaling at different subcellular levels affects the fate of neonatal neural stem/progenitor cells.
Jan Kriska, Pavel Honsa, David Dzamba, Olena Butenko, Denisa Kolenicova, Lucie Janeckova, Zuzana Nahacka, Ladislav Andera, Zbynek Kozmik, M. Mark Taketo, Vladimir Korinek, Miroslava Anderova, Brain Research,
Brain Res. 2016 Nov 15;1651:73-87. doi: 10.1016/j.brainres.2016.09.026. Epub 2016 Sep 19.

Physiology of spontaneous [Ca(2+)]i oscillations in the isolated vasopressin and oxytocin neurones of the rat supraoptic nukleus.
Stepan Kortus, Chinnapaiyan Srinivasan, Oksana Forostyak, Yoichi Ueta, Eva Sykova, Alexandr Chvatal, Martin Zapotocky, Alexei Verkhratsky, Govindan Dayanithi,
Cell Calcium. 2016 Jun;59(6):280-8. doi: 10.1016/j.ceca.2016.04.001. Epub 2016 Apr 6.

Sodium-calcium exchanger and R-type Ca(2+) channels mediate spontaneous [Ca(2+)]i oscillations in magnocellular neurones of the ratsupraoptic nucleus.
Stepan Kortus, Chinnapaiyan Srinivasana, Oksana Forostyak, Martin Zapotocky, Yoichi Uetae, Eva Sykova, Alexandr Chvatal, Alexei Verkhratsky, Govindan Dayanithi
Cell Calcium 59 (2016) 289–298 doi: 10.1016/j.ceca.2016.03.010. Epub 2016 Mar 31.

Specific profiles of ion channels and ionotropic receptors define adipose and bone marrow derived stromal cells.
Oksana Forostyak, Olena Butenko, Miroslava Anderova, Serhiy Forostyak, Eva Sykova, Alexei Verkhratsky, Govindan Dayanithi
Stem Cell Res. 2016 May;16(3):622-34. doi: 10.1016/j.scr.2016.03.010. Epub 2016 Mar 29.

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230