Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Akademie věd ČR ocenila vědce za mimořádné úspěchy

Publikováno 18. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021 proběhlo ve vile Lanna slavnostní předání Cen Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mezi laureáty byli také vědci z ÚEM AV ČR, jmenovitě Mgr. Klára Červená, RNDr. Soňa Vodenková, Ph.D., MUDr. Pavel Vodička, CSc. a Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. Za nepřítomné vědce převzala cenu ředitelka ÚEM AV ČR Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

Udělení ceny doporučila Akademická rada spolu s Komisí pro předávání cen AV ČR za publikaci "5-fluoruracil (5-FU) a ostatní fluoropyrimidiny v kolorektálním karcinomu: minulost, přítomnost a budoucnost". Na publikaci se dále podíleli doc. MUDr. Tomáš Büchler a MUDr. Veronika Veškrnová, Ph.D.

Zmíněná publikace předkládá všechny dosud známé molekulární mechanismy chemorezistence u pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zaměřuje se také na různá proléčiva 5-fluorouracilu (5-FU), vyvinutá za účelem zvýšení množství cirkulujícího 5-FU a omezení jeho toxicity. Článek mimo jiné navrhuje budoucí směry personalizované terapie kolorektálního karcinomu podle nejnovějších publikovaných výsledků.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších vědeckých úspěchů.

 

e

  Foto: SSČ AV ČR

Ústavní podatelna:
budova La 2. patro, č. dveří 2.18
Po–Pá   9:00–12:00

Datová schránka:
kqcnc2p

Sociální sítě:
facebook(1)  instagram(1)  youtube

Kontakty

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4-Krč
Česká republika
+420 241 062 230