Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Kontakty na školení a konzultace

 

Barbora Hyklová

Telefon: 2718

E-mail: barbora.hyklova@iem.cas.cz

Umístění: La, 3.08a

 

Mikroskopy: Zeiss LSM 880 Airyscan, Zeiss AxioObserver Z.1, Olympus FV1200 MPE, Olympus FV10i, Olympus SpinSR10, LaVision Biotec UltraMicroscope II

Metody: Mikroskopie v průchozím světle, fluorescenční mikroskopie v širokém poli, konfokální mikroskopie, dvoufotonová mikroskopie, Airy Scan, Light sheet mikroskopie

 

Štěpán Kortus

Telefon: 2725

E-mail: stepan.kortus@iem.cas.cz

Umístění: Lb, 2.08

 

Mikroskopy: Femntonics FEMTO3D Atlas, Olympus SpinSR10

Metody: Vysokorychlostní fluorescenční mikroskopie s dvoufotonovou excitací, FRAP, Linear Unmixing, pokročilé zpracování dat