Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Pravidla

 1. Každý uživatel má povinnost dbát pokynů technika
 2. Každý uživatel musí absolvovat školení na mikroskop, který používá
 3. Uživatel má zakázáno umožňovat přístup k mikroskopu nezaškoleným osobám
 4. Uživatel má povinnost si zarezervovat čas, ve kterém mikroskop používá. Maximálně může rezervovat 20 hodin týdně.
 5. Pokud se uživatel nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit k mikroskopu v zarezervovaný čas, má povinnost tuto rezervaci zrušit a umožnit tak přístup k mikroskopu ostatním uživatelům
 6. Bez souhlasu technika má uživatel má zakázáno odebírat nebo přidávat jakékoliv součásti a zařízení k mikroskopu. To se týká především objektivů, okulárů, filtrů a dalších optických nebo elektronických prvků. Pokud experiment vyžaduje připojení vlastního doneseného zařízení, neváhejte nás kontaktovat a domluvíme další postup.
 7. Bez souhlasu technika má uživatel má zakázáno instalovat nebo odebírat jakýkoliv software z počítače připojeného k mikroskopu. V případě potřeby vlastního softwaru nás neváhejte kontaktovat.
 8. V případě nehody nebo závady má uživatel povinnost informovat o této události technika
 9. Uživatel má povinnost udržovat čistotu a pořádek u mikroskopu i všude v místnosti, kde se mikroskop nachází
 10. V místnostech, kde se mikroskop nachází, je zakázáno jíst a pít
 11. V případě hrubého nebo opakovaného porušení pravidel bude uživateli odebrán přístup k mikroskopu