Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Základní školení

Základní školení je nezbytnou podmínkou pro získání přístupu k mikroskopům, a to i pro velmi zkušené uživatele.

Základní školení má obvykle dvě zhruba dvouhodinové části. V první části krátce probereme základní teorii a seznámíme uživatele s mikroskopem. Uživatel si s podporou a pomocí školitele vytvoří svůj první snímek. V druhé části již bude uživatel pracovat samostatně pod dohledem školitele.

Celé školení budeme přizpůsobovat schopnostem a individuálním potřebám konkrétního uživatele. V případě zkušených uživatelů je možné školení zkrátit, u nejistých začátečníků není problém přidat další hodiny.

Je vhodné si alespoň na druhou část školení přinést vlastní vzorek, není to však povinnost.

 

Kontakt: Barbora Hyklová, 2718

 


 

Další školení a konzultace

Uživatelé, kteří mají zájem o méně běžné nebo specializované metody a techniky si mohou domluvit školení. Jedná se např. o metody jako vysokorozlišocací konfokální mikroskopie s Airy Scan detektorem, dvoufotonovoá excitace, FRAP (obnova fluorescence po fotovybělení) a použití a nastavení inkubace nebo DIC.

Uživatelé, kteří delší dobu mikroskop nepoužívali, by měli absolvovat nové (obnovovací) školení, aby si osvěžili znalosti i praktické dovednosti práce s mikroskopem.

Tato školení budou prbíhat jako asistence školitele během samotného experimentu.

 

Kontakt: Barbora Hyklová, 2718